Miljøprofil

For miljøet

Effektiv, sikker og lønnsom. Rasjonell og miljøvennlig.

Pukk og grus er en viktig ressurs for samfunnet. Vi bearbeider og foredler disse mineralråstoffene gjennom knusing, sikting og vasking. Mineralene brukes til ulike byggeformål som veger, jernbane, bygge- og anleggsvirksomhet.

I Norge har vi et forbruk på 11,5 tonn, noe som tilsvarer ett stort lastebillass pr. innbygger hvert år.

Miljøprofil

Miljøbedrift check box 1

Miljøprofil

Vi er et oversiktlig firma med god dialog oss medarbeidere i mellom. Vi er opptatt av å ta vare på hverandre og bevare det gode arbeidsmiljøet vi har skapt. Godt arbeidsmiljø fører til bedre kvalitet på arbeidet vi utfører. I tillegg skal kundene ha en god opplevelse med våre trivelige medarbeidere. Med eget utstyr, maskinførere og sjåfører er vi godt kvalifisert for jobbene vi tar på oss.

Miljøbedrift check box 1

Miljø

Forset har et sterkt miljøengasjement, som vi praktiserer ved blant annet følgende:

Vårt transport og produksjonsutstyr innehar nyere teknologi som har fokus på forbruk og utslipp.

Pukk og grus resursene våre er ofte samlokaliserte med mottak av rene masser, som gir mulighet til tur-retur transport.

Vi har mottak av asfalt, betong som gjenvinnes og brukes som nytt byggeråstoff. Forset er en ISO bedrift.

...

Miljøbedrift check box 1

HMS

Vårt system er bygd opp ihht. styringssystem for kvalitet, miljø og HMS.

Miljøbedrift check box 1

Kvaliet

Vi har dyktige og erfarende medarbeidere, moderne utstyr, kvalitetssystem og eget laboratorium som gjør oss god på:

En god kontroll på bruksområder for de enkelte produkter.

Vi produserer tilslag til betong og asfaltproduksjon. Sertifisert av Norsk Kontrollbetong.

Vi bruker mye resurser på forskning, utvikling, internkontrollsystem og kvalitets sikring.

Redusert godstransport på vei

Se reportasje fra NRK

Bærekraftig
produksjon

Moderne
teknologi

Miljøbedrift blue design element 1 1

Miljøvennlige
løsninger

Elektrisk
framtid

Hvem er vi

Hva som skiller oss fra andre i bransjen

Vi i Forset har spesialisert oss på produksjon og levering av pukk, grus og sand til ulike kunder og formål. Det som skiller Forset fra andre i bransjen er vår fokus på bærekraftig produksjon og miljøvennlige løsninger. Vi har også skaffet oss den første elektriske tipp-bilen nord for Dovre. En Volvo FE 6×2 Electric som kun står stille når den lader.

Vi har et eget deponi hvor vi tar imot og resirkulerer betong og asfalt, og vi benytter oss av moderne teknologi for å redusere støv og støy ved produksjonsanleggene. Forset  har også et sterkt fokus på kundetilfredshet, og tilbyr skreddersydde løsninger og god service til alle våre kunder.

Vi har også snødeponi.

Miljøbedrift blue design element 1 1
Miljøbedrift image4 3
Miljøbedrift image5 1

Kontakt oss i dag

Prøv vår priskalkulator

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.