Kalkprodukter

Kalkprodukter

Forset ønsker å levere riktig stein til riktig bruk. Dette ut i fra lang erfaring og bergteknisk kompetanse. Alle våre produkter er lab.testet og CE merket. Sprengt fjell knuses og siktes i flere trinn ned til de enkelte fraksjoner. Eks. røys, pukk, subbus, singel osv.

Hva er kalkprodukter?

Kalkprodukter er materialer som er laget av naturlig kalkstein (kalsiumkarbonat, CaCO3) eller dolomitt (kalsiummagnesiumkarbonat, CaMg(CO3)2). Kalkstein og dolomitt er sedimentære bergarter som finnes i store mengder over hele verden. Kalkprodukter brukes i en rekke ulike sektorer, inkludert byggebransjen, landbruket, miljøteknologi og vannbehandling.

Bruksområder for kalkprodukter

Byggeindustrien
Kalkprodukter brukes i byggebransjen som et bindemiddel i mørtel og puss, samt som en komponent i betong og betongblokker. De bidrar til å forbedre holdbarheten og styrken i byggematerialer og har vært en viktig del av byggetradisjonen i flere tusen år.

Landbruk og hagebruk
Kalkprodukter, spesielt knust kalkstein og dolomitt, brukes i landbruket for å nøytralisere jordens pH-verdi og forbedre jordstrukturen. Dette bidrar til å øke planteveksten og produktiviteten i jordbruksområder. I hagebruk brukes kalk også for å justere pH i jorda og forbedre vekstforholdene for planter.

Miljøteknologi
Kalkprodukter spiller en viktig rolle i miljøteknologi, spesielt i behandling av industrielle utslipp og avfall. De brukes for å nøytralisere sure gasser og væsker, samt for å fjerne skadelige stoffer som svovel og tungmetaller fra utslipp og avløpsvann.

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.

Prøv vår kalkulator

Vi fører disse produktene

Finsiktet matjord

Knust natursand

0-16 mm

Knust naturstein

8-16 mm

Knust naturstein

16-22 mm

Naturstein

22-80 mm

Vasket natursand

Sikkerhetssand

Naturstein/-sand

Tilslag til asfalt og betong

Knust fjell

2-6 mm

Knust fjell

4-16 mm

Knust fjell

16-22 mm

Knust Asfalt

0-20 mm

Hvit singel

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

16-22 mm

Vasket rund natursingel

8-16 mm

Vasket rund natursingel

16-22 mm

Subbus

0-16 mm

Pukk

16-60 mm

Kalk

Prøv vår priskalkulator

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.