Matjord

Matjord

Forset har lang erfaring med levering av jord og har egen kvalitetskontroll. Be om hjelp og råd hvis du er i tvil.

Hva er matjord?

Matjord, også kjent som dyrkbar jord eller toppjord, er det øverste laget av jord som inneholder høyere konsentrasjoner av organisk materiale og næringsstoffer som er nødvendige for plantevekst. Matjord er avgjørende for matproduksjon og for å opprettholde fruktbarheten i jordbruksland.

Egenskaper for matjord

Matjord har en god struktur og tekstur, noe som gjør den lett å bearbeide og gir god drenering. Strukturen og teksturen kan variere avhengig av sammensetningen av mineralpartikler og organisk materiale, men en god matjord vil ha en balanse mellom sand, leire og silt.

Organisk materiale
Matjord inneholder en høy andel av organisk materiale, som gir næring og energi til mikroorganismer og planter. Dette organiske materialet bidrar til å forbedre jordens struktur og vannlagringsevne og spiller en viktig rolle i å opprettholde jordens fruktbarhet.

Næringsstoffer
Matjord inneholder essensielle næringsstoffer som nitrogen, fosfor, kalium og mikronæringsstoffer som er nødvendige for plantevekst og utvikling. En fruktbar matjord vil ha en tilgjengelig forsyning av disse næringsstoffene, som kan bli påfylt gjennom naturlige prosesser eller ved bruk av gjødsel.

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.

Prøv vår kalkulator

Vi fører disse produktene

Finsiktet matjord

Knust natursand

0-16 mm

Knust naturstein

8-16 mm

Knust naturstein

16-22 mm

Naturstein

22-80 mm

Vasket natursand

Sikkerhetssand

Naturstein/-sand

Tilslag til asfalt og betong

Knust fjell

2-6 mm

Knust fjell

4-16 mm

Knust fjell

16-22 mm

Knust Asfalt

0-20 mm

Hvit singel

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

16-22 mm

Vasket rund natursingel

8-16 mm

Vasket rund natursingel

16-22 mm

Subbus

0-16 mm

Pukk

16-60 mm

Kalk

Prøv vår priskalkulator

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.