Naturgrus

Naturgrus

Forset lever vasket sand og grus. Vi har lekesand og sikringssand (EU)til barnehage. volleyballsand, strøsand, sand til ridebane mm. Grus benyttes i hovedsak som tilslag i betong og asfalt. Populært produkt til drenering og hagesingel.

Våre produkter er kvalitetssikres av kontrollrådet og vårt eget laboratoriet.

Hva er naturgrus?

Naturgrus er en naturlig forekommende, løs og uorganisert samling av småstein og mineralpartikler som varierer i størrelse fra sandkorn til større småstein. Disse partiklene er ofte avrundet og erodert av vær, vind og vann over tid. Naturgrus er en viktig ressurs i byggebransjen og brukes til ulike formål.

Bruksområder for naturgrus

Naturgrus har mange bruksområder, og noen av de vanligste inkluderer:

Byggeindustrien
Naturgrus brukes som et grunnmateriale i byggeprosjekter, for eksempel i betongproduksjon, veibygging, drenering og som fyllmateriale.

Landskapsarkitektur
Naturgrus er populært som dekorativt materiale i hager, parker og offentlige rom. Det brukes også til å bygge stier og gangveier, samt for erosjonskontroll og stabilisering av skråninger.

Vannfiltrering
Naturgrus kan brukes som en del av vannfiltreringssystemer, spesielt i forbindelse med naturlige rensemetoder som sand- og grusfiltre.

Akvarier og terrarier
Naturgrus er et populært materiale for å lage bunndekke i akvarier og terrarier, da det gir et naturlig utseende og et godt miljø for planter og dyr.

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.

Prøv vår kalkulator

Vi fører disse produktene

Finsiktet matjord

Knust natursand

0-16 mm

Knust naturstein

8-16 mm

Knust naturstein

16-22 mm

Naturstein

22-80 mm

Vasket natursand

Sikkerhetssand

Naturstein/-sand

Tilslag til asfalt og betong

Knust fjell

2-6 mm

Knust fjell

4-16 mm

Knust fjell

16-22 mm

Knust Asfalt

0-20 mm

Hvit singel

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

16-22 mm

Vasket rund natursingel

8-16 mm

Vasket rund natursingel

16-22 mm

Subbus

0-16 mm

Pukk

16-60 mm

Kalk

Prøv vår priskalkulator (under vedlikehold)

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.