Pukk

Pukk

Forset ønsker å levere riktig stein til riktig bruk. Dette ut i fra lang erfaring og bergteknisk kompetanse. Alle våre produkter er lab.testet og CE merket. Sprengt fjell knuses og siktes i flere trinn ned til de enkelte fraksjoner. Eks. røys, pukk, subbus, singel osv.

Hva er pukk?

Pukk er en type knust stein som er produsert fra naturlige bergarter. Den består av fragmenter av stein med varierende størrelse og fasong. Pukk skiller seg fra naturgrus ved at partiklene vanligvis er mer kantete og ikke erodert på samme måte som grus. Pukk er mye brukt i bygge- og anleggsbransjen og har en rekke ulike bruksområder.

Pukk produseres ved å utvinne bergarter fra steinbrudd og deretter knuse dem til ønsket størrelse og fasong. Fjerning av bergarter fra steinbrudd kan skje ved bruk av sprengstoff, gravemaskiner eller andre metoder. Knusingen skjer vanligvis ved hjelp av store maskiner som knuseverk og kverner. Etter knusing blir pukken sortert og gradert etter størrelse for å møte ulike krav og spesifikasjoner.

Bruksområder for pukk

Byggeindustrien
Pukk er en viktig komponent i betongproduksjon og brukes også som fyllmateriale i veibygging, jernbanebygging og bygging av fundamenter for bygninger.

Veibygging
I veibygging fungerer pukk som et bærelag under asfalt eller betong, og bidrar til å spre lasten fra kjøretøy og forhindre at veien synker eller deformeres.

Drenering og erosjonskontroll
Pukk brukes ofte i dreneringssystemer og som erosjonskontroll for å forhindre jorderosjon og oversvømmelse.

Landscaping og hagearbeid
Pukk er populært som dekorativt materiale i hager, parker og offentlige rom. Det brukes også til å bygge stier og gangveier, samt for stabilisering av skråninger.

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.

Prøv vår kalkulator

Vi fører disse produktene

Finsiktet matjord

Knust natursand

0-16 mm

Knust naturstein

8-16 mm

Knust naturstein

16-22 mm

Naturstein

22-80 mm

Vasket natursand

Sikkerhetssand

Naturstein/-sand

Tilslag til asfalt og betong

Knust fjell

2-6 mm

Knust fjell

4-16 mm

Knust fjell

16-22 mm

Knust Asfalt

0-20 mm

Hvit singel

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

16-22 mm

Vasket rund natursingel

8-16 mm

Vasket rund natursingel

16-22 mm

Subbus

0-16 mm

Pukk

16-60 mm

Kalk

Prøv vår priskalkulator

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.