Strøsand

Strøsand

Forset ønsker å levere riktig stein til riktig bruk. Dette ut i fra lang erfaring og bergteknisk kompetanse. Alle våre produkter er lab.testet og CE merket. Sprengt fjell knuses og siktes i flere trinn ned til de enkelte fraksjoner. Eks. røys, pukk, subbus, singel osv.

Hva er strøsand?

Strøsand er en type sand som brukes for å øke friksjon og skape bedre grep på glatte overflater, spesielt under vinterforhold. Strøsand er en grovkornet, skarpe kanter sand som ikke klumper seg sammen, noe som gjør den ideell for å spre på snø- og isdekte veier, fortau og trapper for å forhindre ulykker og skader.

Bruksområder for strøsdand

Veisikkerhet
Strøsand brukes på snø- og isdekte veier for å forbedre friksjonen og grepet for kjøretøy. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykker og skader forårsaket av glatte veier.

Gangveier og trapper
Strøsand spres på fortau, gangveier og trapper for å øke sikkerheten for fotgjengere under vinterforhold. Den grove sanden gir bedre grep og reduserer risikoen for fall og skader.

Idretts- og fritidsområder
Strøsand kan også brukes på idrettsanlegg og fritidsområder, som skøytebaner, skibakker og akebakker, for å forbedre friksjonen og grepet for utøvere og besøkende.

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.

Prøv vår kalkulator

Vi fører disse produktene

Finsiktet matjord

Knust natursand

0-16 mm

Knust naturstein

8-16 mm

Knust naturstein

16-22 mm

Naturstein

22-80 mm

Vasket natursand

Sikkerhetssand

Naturstein/-sand

Tilslag til asfalt og betong

Knust fjell

2-6 mm

Knust fjell

4-16 mm

Knust fjell

16-22 mm

Knust Asfalt

0-20 mm

Hvit singel

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

8-16 mm

Hvit singel - Sorte prikker

16-22 mm

Vasket rund natursingel

8-16 mm

Vasket rund natursingel

16-22 mm

Subbus

0-16 mm

Pukk

16-60 mm

Kalk

Prøv vår priskalkulator

Dette er bare et estimat. Vi tar kontakt med deg for å avtale leveranse.

Standard oppgjør er med vipps når sjåføren kommer med lasset, men kan ta med betalingsterminal dersom dette er ønskelig. Vennligst merk av på meldingsfeltet om du ønsker betalingsterminal samt ønsket leveringsdato.